КР Өкмөтүнүн токтомодору

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМДОРУ

 1. “Бюджеттик ачык-айкындуулуктун муниципалдык индексин баалоо методикасын бекитүү жөнүндө” КРнын 2019-жылдын 5-сентябрындагы № 452-токтому  
 2. 2018-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында Ачык Өкмөттү куруу боюнча улуттук иш-аракеттер планы 
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-декабрындагы N 715 "Берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү трансферттердин көлөмүн эсептөөнүн убактылуу методикасын бекитүү жөнүндө" токтому.
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 29-ноябрындагы N 650 «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө Инструкцияны бекитүү тууралуу» токтому.
 5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө Инструкция.
 6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 13-августундагы N 427 "Айыл чарба багытындагы жер участокторун сатып алуу-сатуу тартиби жөнүндө жобону бекитуу тууралуу" токтому.
 7. Айыл чарба багытындагы жер участокторун сатып алуу-сатуу тартиби жөнүндө жобо.
 8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы N 243 "Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө типтүү жобо тууралуу" токтому (жобо).
 9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 17-июнундагы N 306 "Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүгө жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому.
 10. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүгө жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу жобо.
 11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 16-октябрындагы N 580 "Муниципалдык менчик объекттерине инвентаризациялоо жүргүзүү жана мамлекеттик каттоону аяктоо жөнүндө" токтому.
 12. Муниципалдык менчик объекттерине инвентаризациялоо жүргүзүү тартиби.
 13. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы N 386 "Жайыттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтому.
 14. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча мамлекеттик комиссия жөнүндө жобо.
 15. Жайыттардын чек араларын белгилөө боюнча облустук жумушчу топтор жана жергиликтүү комиссиялар жөнүндө жобо.
 16. Жайыт пайдалануу үчүн акы төлөөнү белгилөө тартиби жөнүндө типтүү жобо.
 17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-декабрындагы N 743 "Кыргыз Республикасынын Нормативдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө" токтому.
 18. Кыргыз Республикасынын Нормативдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо.
 19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы N 117 "Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларын расмий жарыялоо булактары жөнүндө" токтому.
 20. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-мартындагы N 184 "Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын каттоонун тартиби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу" токтому.
 21. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын каттоонун тартиби жөнүндө типтуу жобо.
 22. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-июнундагы N 331 "Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге бюджеттик ссудаларды берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому.
 23. Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге бюджеттик ссудаларды берүүнүн тартиби жөнүндө жобо.
 24. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-июнундагы N 321 "Теңөө гранттарын эсептөө ыкмасын бекитуу жөнүндө" токтому.
 25. Теңөө гранттарын эсептөө ыкмасы.
 26. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-августундагы N 451 "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө" токтому.
 27. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-сентябрындагы N 563 "Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарын каржылоонун жан башына принцибине которуу жөнүндө" токтому.
 28. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы N 571 "Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу" токтому.
 29. Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу.
 30. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы N 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтому.
 31. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо методикасы.
 32. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине "Калктын ишеним индекси" жөнүндө жобо.
 33. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-апрелиндеги N 240 "Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү жана кедейчиликти кыскартуу боюнча чаралар жөнүндө" токтому.
 34. Айыл аймагынын кредиттик кеңеши жөнүндө жобо
 35. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-июнундагы N 462 "Үлүштүк (түрткү берүүчү) гранттардын эсебинен каржылоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому.
 36. Үлүштүк (түрткү берүүчү) гранттардын эсебинен каржылоо тартиби жөнүндө жобо
 37. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы N 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтому
 38. Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтуу нускама.
 39. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 23-февралындагы N 91 "Кыргыз Республикасынын айылдарынын жана поселкаларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин Типтүү кызматтык нускамаларын бекитүү жөнүндө" токтому.
 40. Кыргыз Республикасынын айылдарынын жана поселкаларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин типтүү кызматтык нускамалары.
 41. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнундагы N 372 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жөнүндө" токтому.
 42. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобо.
 43. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы N 383 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар жөнүндө" токтому.
 44. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүүнүн 2013-2020-жылдарга карата Программасы
 45. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчысынын типтуу кызматтык нускасмасы.
 46. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо.
 47. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрындагы N 515 "Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү тартиби жөнүндө" токтому.
 48. Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө типтуу жобо.
 49. КР Өкмөтүнүн "Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча чаралар жөнүндө"2014-жылдын 23-июлундагы №413 токтому (Токтомго тиркемелер)

 

Печатная версия