Главное

 • 12.06.2018, 13:04
  Кочкор-Ата шаардык мэриясы комерциялык эмес уюмдарды коомдук пайдалуу долбоорду (КПД) мамлекеттик со... Подробнее...
 • 24.05.2018, 10:01
  Баткен шаардык Мэриясы КЭУларды коомдук пайдалуу долбоорду (КПД) мамлекеттик социалдык заказдын алка... Подробнее...
 • 18.05.2018, 18:03
  Баткен шаары тазалык үчүн күрөшөт!... Подробнее...
 • 23.04.2018, 10:58
  Нарын облусунун Байзак айыл өкмөтүнүн башчысы: Мамсатып алуулар боюнча окуудан кийин, мурунку кемчил... Подробнее...
 • 17.04.2018, 11:06
  Ош жана Нарын облустарынын 23 айыл өкмөтүнүн адистери мамлекеттик сатып алуулар боюнча окуудан өтүшө... Подробнее...
 • 19.03.2018, 16:41
  15 максаттуу ЖӨБ органы калк менен биргеликте иш аракеттер планын иштеп чыгышты... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС