Главное

 • 14.06.2021, 17:30
  "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Кодексинин долбоорун иштеп чыгуу бо... Подробнее...
 • 27.05.2021, 10:09
  Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого карата аял талапкерлердин лидерлик мектеби 2021-ж.... Подробнее...
 • 21.05.2021, 16:18
  Кыргызстанда тынчтык демилгелерин жана позитивдүү саясий маданиятты илгерилетүү боюнча «Ынтымактуу ж... Подробнее...
 • 05.05.2021, 20:24
  Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясына кол койду... Подробнее...
 • 28.04.2021, 14:12
  Канткенде жергиликтүү өнүктүрүү программаларын жана муниципалитеттердин кызмат көрсөтүү чөйрөсүн соц... Подробнее...
 • 27.04.2021, 14:55
  Жергиликтүү деңгээлде социалдык жана гендердик сезимтал саясатты өнүктүрүү... Подробнее...
Муниципалдык социалдык буйрутма (заказ)

Блог

Надежда Добрецова, Өнүктүрүү саясат институтунун Башкарма төрайымы
"Жергиликтүү инклюзивдүү экономикалык өнүгүү" деген эмне?

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС