Главное

 • 18.10.2018, 09:22
  Бишкек шаарында "Кыргыз Республикасында кызмат көрсөтүү моделдерин иштеп чыгуу" темасында семинар ую... Подробнее...
 • 15.10.2018, 10:30
  2018-жылдын 11-12-октябырында Ысык-Көл облусунун Балыкчы, Арал жана Липенка айыл аймактарында жакшыр... Подробнее...
 • 08.10.2018, 19:50
  ЖӨБ органдары жана жаш муундун маалыматты ачыктоодогу өнөктөштүгү... Подробнее...
 • 04.10.2018, 17:35
  Нарын жана Паргауя (Латвия) – бир тууган шаарлар... Подробнее...
 • 01.10.2018, 16:13
  «Катуу таштандыларды чыгаруу жана айлананы көрктөндүрүү боюнча кызматтарды уюштуруу жана камсыз кылу... Подробнее...
 • 24.09.2018, 14:06
  Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ичүүчү суу тармагында кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу жан... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС