Главное

 • 22.11.2022, 19:17
  Талас жана Чүй облустарынын айыл өкмөттөрү жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу үчүн чакан гранттарды а... Подробнее...
 • 28.10.2022, 16:14
  Эч ким артта калбайт... Подробнее...
 • 24.09.2022, 14:31
  “Коомдук кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруунун негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын дол... Подробнее...
 • 21.09.2022, 10:50
  Аймактардын форуму-2022: Бишкекте жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу жолдорун талкуулашты... Подробнее...
 • 21.06.2022, 18:08
  Көп тараптуу муниципалитеттер аралык кызматташтык... Подробнее...
 • 10.06.2022, 18:04
  Швейцария Кыргызстанга Европа Кеңешинин Жергиликтүү жана аймактык бийлик конгрессинин “Жергиликтүү д... Подробнее...
Муниципалдык социалдык буйрутма (заказ)

Блог

Надежда Добрецова, Өнүктүрүү саясат институтунун Башкарма төрайымы
Бийлик менен жүйөлүү, маалыматтарга негизделген диалог жүргүзүш керек

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС