Главное

 • 28.11.2018, 11:21
  Чаек аймагынын ЖӨБ органдары жарандардын пикирин бюджетте эсепке алып, кызмат көрсөтүүнү жакшыртып, ... Подробнее...
 • 26.11.2018, 09:25
  Калыс социалдык коргоо. Бул Кыргызстанда мүмкүнбү?... Подробнее...
 • 23.11.2018, 11:31
  "Жергиликтүү демилге - 2018" регионалдык форуму Нарын шаарында болуп өттү... Подробнее...
 • 21.11.2018, 17:26
  Балдар - биздин келечегибиз!... Подробнее...
 • 14.11.2018, 13:20
  "Жергиликтүү демилге - 2018" регионалдык форуму Ош шаарында... Подробнее...
 • 06.11.2018, 14:03
  2018-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында Ачык Өкмөттү куруу боюнча улуттук иш-аракеттер планы беки... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС