Главное

 • 30.07.2020, 11:42
  Бүгүн Кыргызстанда коронавирус курмандыктарына байланыштуу жалпы улуттук Аза күтүү күнү... Подробнее...
 • 23.06.2020, 10:23
  Өнүктүрүү саясат институтунун куттуктоосу... Подробнее...
 • 18.06.2020, 17:10
  Жергиликтүү бюджеттерди секвестрлөө (кыскартуу) региондорду өнүктүрүүгө кандай таасир тийгизет?... Подробнее...
 • 28.05.2020, 09:51
  Ишмердигин 25-майда баштаган объекттерге коюлган талаптар... Подробнее...
 • 17.05.2020, 16:44
  Латвиянын ЖӨБ органдары эпидемия маалында өкмөттүн күчү менен өз жарандарын кантип колдоп жана корго... Подробнее...
 • 30.04.2020, 17:09
  Швейцариялык долбоор Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарынын кээ бир муниципалитеттерине жардам көрсөт... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС