Главное

 • 16.02.2018, 13:48
  Чакан гранттар 2018 программасына 121 долбоордук табыштама келип түштү... Подробнее...
 • 14.02.2018, 17:48
  “Мектептин бюджетин талкуулоого жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга окуучулардын ж... Подробнее...
 • 06.02.2018, 12:37
  Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын 27-январында "Кыргыз Республикасын... Подробнее...
 • 05.02.2018, 17:57
  Нарын жана Ош облустарынын БӨУ жана ЖМК өкүлдөрү коомдук мониторинг боюнча тренингдерден өтүшөт... Подробнее...
 • 10.01.2018, 15:00
  “Элдин үнү…” Долбоору Чакан гранттар 2018 сынагына табыштамаларды кабыл алуу башталгандыгын маалымда... Подробнее...
 • 18.12.2017, 17:39
  2019-жылга республикалык бюджеттин долбоорун түзүү календары бекитилди... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС