Главное

 • 21.06.2022, 18:08
  Көп тараптуу муниципалитеттер аралык кызматташтык... Подробнее...
 • 10.06.2022, 18:04
  Швейцария Кыргызстанга Европа Кеңешинин Жергиликтүү жана аймактык бийлик конгрессинин “Жергиликтүү д... Подробнее...
 • 10.06.2022, 18:04
  Швейцария Кыргызстанга Европа Кеңешинин Жергиликтүү жана аймактык бийлик конгрессинин “Жергиликтүү... Подробнее...
 • 03.06.2022, 15:01
  Аймактарды функционалдык зоналаштыруу: жаңы изилдөө өлкөдөгү административдик аймактык реформанын не... Подробнее...
 • 24.05.2022, 19:33
  Катуу тиричилик таштандыларын (КТТ) башкаруу боюнча аймактык план болушу керекпи?... Подробнее...
 • 11.04.2022, 17:25
  Сенин үнүңдү баары уксун!... Подробнее...
Муниципалдык социалдык буйрутма (заказ)

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС