Главное

 • 25.09.2019, 13:57
  “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” долбоордун экинчи фазасынын киришүү жыйыны... Подробнее...
 • 16.08.2019, 12:29
  Кыргызстандын ийгилиги үчүн кызматташтык... Подробнее...
 • 13.08.2019, 11:22
  2009-2019-жылдар аралыгында Өнүктүрүү саясат институтунун иши тууралуу отчет үчүн туруктуу өнүгүүгө ... Подробнее...
 • 30.07.2019, 20:52
  Жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн милдеттүү квота 30% БОЛСУН... Подробнее...
 • 26.07.2019, 11:49
  Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарынын айылдык аймактарынын көңүлүнө!... Подробнее...
 • 22.07.2019, 09:40
  МСЗ коомдук-пайдалуу долбоорду ишке ашыруу үчүн КЭУ кандай табыштама толтурушу керек?... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС