Главное

 • 05.03.2021, 18:38
  Жалал-Абад облусунун максаттуу муниципалитеттеринен 36 аял жергиликтүү кеңештерге шайлоого барууга д... Подробнее...
 • 22.02.2021, 19:21
  «Жергиликтүү кеңештерге талапкер аялдардын лидерлик мектеби» аялдарды депутаттыкка даярдоодо... Подробнее...
 • 20.02.2021, 08:55
  КР Мамлекеттик кадр кызматы ЖӨБ органдарынын башчыларына муниципалдык кызматтын 1-2-3 класстагы кеңе... Подробнее...
 • 18.02.2021, 15:22
  “Муниципалитет” журналынын кадырлуу окурмандары!... Подробнее...
 • 16.02.2021, 15:47
  КР БШК 1255 номери аркылуу тынымсыз байланыш кызматын уюштурду... Подробнее...
 • 15.02.2021, 12:58
  КР БШКнын жарандарга, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз ... Подробнее...
Муниципалдык социалдык буйрутма (заказ)

Блог

Надежда Добрецова, Өнүктүрүү саясат институтунун Башкарма төрайымы
"Жергиликтүү инклюзивдүү экономикалык өнүгүү" деген эмне?

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС