Главное

 • 18.12.2017, 17:39
  2019-жылга республикалык бюджеттин долбоорун түзүү календары бекитилди... Подробнее...
 • 19.11.2017, 10:06
  Чаек айыл өкмөтү аймактагы көйгөйлүү маселелерди жана аларды чечүү жолдорун камтыган Планды тартуула... Подробнее...
 • 10.11.2017, 17:43
  Ак-Муз аймагынын тургундары Биргелешкен аракеттер планын талкуулашты... Подробнее...
 • 23.10.2017, 16:05
  ЖӨБ органдарынын жергиликтүү жамаат менен өз ара аракети: натыйжаны кантип жакшыртса болот?... Подробнее...
 • 20.10.2017, 17:48
  “Жергиликтүү демилге – 2017” конкурсунун жыйынтыктары чыкты ... Подробнее...
 • 11.10.2017, 16:26
  "ЖАКШЫ ЖАШОО: УШУЛ ЖЕРДЕ ЖАНА АЗЫР - 2017" плакаттардын Улуттук сынагы: КИМ ЖЕҢДИ?... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС