Главное

 • 29.06.2017, 17:17
  «Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, жана Ош областтарынын айрым калктуу конуштарын айыл кате... Подробнее...
 • 10.05.2017, 11:03
  ТЫҢ ЖАШОО: УШУЛ ТАПТА, УШУЛ ЖЕРДЕ - 2017 Плакаттар сынагы... Подробнее...
 • 26.04.2017, 14:25
  Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарындагы 13 муниципалитет жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү ... Подробнее...
 • 21.04.2017, 18:14
  Чүй облусундагы 15 айылдык аймак жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө Швейцария өкмөтүнөн гран... Подробнее...
 • 13.03.2017, 11:39
  ЭҮЖӨБОЖ долбоору Нарын облусунун ЖӨБ органдарынын жетекчилери менен жолугушуу өткөрдү... Подробнее...
 • 03.02.2017, 12:21
  “Мектептин бюджетин талкуулоого жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга окуучулардын ж... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС