Главное

 • 12.01.2022, 18:02
  USAID Кыргызстандагы жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу боюнча долбоорду ишке киргизүүдө... Подробнее...
 • 21.12.2021, 23:47
  Тажрыйба алмашуу - жаңы билим алуунун эң эффективдүү жолу... Подробнее...
 • 20.12.2021, 18:06
  2021-ж. II жарым жылдыгындагы “ЖӨБ мыкты тажрыйбасы” сынагынын жеңүүчүлөрү жарыяланды... Подробнее...
 • 16.12.2021, 17:42
  АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги жана Өнүктүрүү саясат институту "Ийгиликтүү аймак 2" дол... Подробнее...
 • 15.12.2021, 21:41
  Кыргызстандын 47 муниципалитети жергиликтүү СЭӨПтөргө социалдык-гендердик сезимтал чараларды киргиз... Подробнее...
 • 02.12.2021, 19:31
  Медиа жана санариптик сабаттуулук: трендби же зарылчылыкпы?... Подробнее...
Муниципалдык социалдык буйрутма (заказ)

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС