Главное

 • 19.01.2021, 10:27
  Аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутатынын Мектебинин катышуучуларынын тизмеси... Подробнее...
 • 21.12.2020, 17:52
  «Жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу» долбоору экинчи баскычындагы максаттуу муниципалитетте... Подробнее...
 • 30.11.2020, 18:19
  «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамы ыйгарылды... Подробнее...
 • 17.11.2020, 16:14
  Кызыл-Адырдагы (Талас облусу) жаштардын инновациялык лабораториясы... Подробнее...
 • 12.11.2020, 13:29
  Кызыл-Кыядагы (Баткен облусу) жаштардын инновациялык лабораториясы... Подробнее...
 • 09.11.2020, 16:07
  Аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутатынын мектеби... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС