Главное

 • 23.03.2020, 15:00
  Өзгөчө кырдаалга байланыштуу ӨСИ кеңсесинин иш графиги... Подробнее...
 • 12.03.2020, 09:50
  Кыргыз Республикасынын ЖӨБ Союзунун 2020-2025 – жж. Стратегиясынын долбоорун талкуулоо болуп өттү... Подробнее...
 • 06.03.2020, 11:05
  Аялдардын лидерлик сапаттары менен депутат болууда эмне окшош жагы бар?... Подробнее...
 • 03.02.2020, 17:39
  PSI долбоору жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүдө социалдык-инклюзивдик жана гендерлик-сезимтал м... Подробнее...
 • 08.01.2020, 11:16
  2020-жыл Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо Жылы деп жарыяланды... Подробнее...
 • 25.12.2019, 18:18
  ЖӨБ жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексинин долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун отуруму бо... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС