Главное

 • 22.04.2019, 10:02
  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджеттик резолюциясына КР ЖӨБ Союзу менен Өнүктүрүү саясат... Подробнее...
 • 19.04.2019, 11:59
  Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук форматта аукциондорду өткөрүү ... Подробнее...
 • 16.04.2019, 13:34
  «Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу» долбоорунун 1-фазасы жыйынтыкталды... Подробнее...
 • 12.04.2019, 17:01
  Жаштар дүйнөнү өзгөртөт... Подробнее...
 • 09.04.2019, 17:42
  Тазалык – сергек жашоо булагы ... Подробнее...
 • 05.04.2019, 17:45
  Кочкор-Ата шаары мамлекеттик социалдык заказдын алкагында коомдук пайдалуу долбоорду (КПД) аткарууда... Подробнее...

Байланыш

 • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108
 • +996 (312) 976 530,
  +996 (312) 976 531,
  +996 (312) 976 532,
  +996 (312) 976 533
 • +996 (312) 976 529
 • office@dpi.kg
Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджетный процесс Инвестиции в Нарынскую область Инвестиции в Талласкую область Инвестиции в Иссык-Кульскую область Открытый Кыргызстан МИСС