Контакты

Башкаруучу төрайым: Надежда Н. Добрецова

ММК үчүн байланыш маалымат: Нургуль Джаманкулова, ӨСИ маалымат саясаты боюнча адиси

Биздин дарек: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108 (М.Рыскулов ат. көч. менен кесилишет)

Тел.: +(996 312) 976-530, 976-531, 976-532, 976-533, 976-534

Факс: +(996 312) 976-529

Э-почта: office@dpi.kg, NDobretsova@dpi.kg, NJamankulova@dpi.kg