Көйгөйлөр жана комментарийлер

  • Мен - жергиликтүү кеңештин депутатымын.
    Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын 150 суроосуна жөнөкөй жооптордун жыйнагы. Декабрь 2013.  (КЫР.) (РУС.

 

Печатная версия

Жаңылыктар: