Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ак ниеттүү башкаруу

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ак ниеттүү башкаруу
22.10.2019 16:17, —
 Окуу адабият

Айыл кеңештеринин депутаттары, финансисттер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери жана жарандык сектордун өкүлдөрү үчүн колдонмо.Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)