Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ак ниеттүү башкаруу

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ак ниеттүү башкаруу
22.10.2019 16:17, —

Айыл кеңештеринин депутаттары, финансисттер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери жана жарандык сектордун өкүлдөрү үчүн колдонмо.

Скачать:
Проект: