Пресс-сессия: Кыргызстандын улуттук байлыктары жарандардын пайдасына кайра каралып, бөлүштүрүлүп берилет же Кыргызстандын коомдук секторунун ички каржылоо булактары болушу керек

27.08.2015 11:00 — 27.08.2015 12:00
Пресс-сессия 2015-жылдын 27-августунда Өнүктүрүү саясат институтунун конференц-залында саат 11.00дө төмөнкү дарек боюнча өтөт: Бишкек ш., Үсөнбаев көч., 44.
Пресс-сессия: Кыргызстандын улуттук байлыктары жарандардын пайдасына кайра каралып, бөлүштүрүлүп берилет же Кыргызстандын коомдук секторунун  ички каржылоо булактары болушу керек

Күнү: 27-август 2015-жыл

Сааты: 11.00

Орду: Өнүктүрүү  саясат институтунун  конференц-залы (Бишкек ш., Үсөнбаев көч., 44).

Катышуучулар: Кызыкдар тараптар, ММК өкүлдөрү жана журналисттер

Спикерлер:

  • Динара ОШУРАХУНОВА, “Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы” коомдук бирикмесинин президенти, жана
  • Надежда ДОБРЕЦОВА, Өнүктүрүү саясат институтунун Башкаруу төрайымы.

Кошумча:

Чакыруу-релиз

Программа