Пресс-сессия: Бюджеттик угуулар эмнени көрсөттү: жарандар ЖӨБны эл каалагандай иштөөгө көндүрө алабы?

04.07.2014 11:00 — 02.07.2014 13:00
Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө мыйзам долбоорунун оң жана терс жактары тууралуу да кеңири маалымат берилет.

Тема: 

 • “Бюджеттик угуулар эмнени көрсөттү: жарандар ЖӨБны эл каалагандай иштөөгө көндүрө алабы?”
 • “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө мыйзам долбоорунун оң жана терс жактары”
 • Аймактык ММК арасында өтүп жаткан сынак тууралуу маалымат

Күнү: 2014-жылдын 4-июлу

Сааты: 11.00 - 13.00

Орду: Жалал-Абад шаары, Мөл-мөл мейманканасы

Программа:

 • 11.00 – 11.10 – Катышуучуларды каттоо, пресс-сессиянын ачылышы – Нургүл Жаманкулова, алып баруучу, ӨСИнин медиа адиси.
 • 11.10 – 11.30 – “Бюджеттик угуулар эмнени көрсөттү: жарандар ЖӨБны эл каалагандай иштөөгө көндүрө алабы?” - баяндамачы Азамат Мамытов, ӨСИнин муниципалдык каржы боюнча адиси. 
 • 11.30 – 12.00 – “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө мыйзам долбоорунун оң жана терс жактары” – баяндамачы Нурдин Күмүшбеков, ӨСИнин муниципалдык кызмат боюнча адиси.
 • 12.00 – 12.30 – Суроо-жооптор, талкуу
 • 12.30 – 12.40 – Аймактык ММК арасында өтүп жаткан сынак тууралуу маалымат – Нургүл Жаманкулова
 • 12.40 – 13.00 – Кофе-тыныгуу

Кошумча:

 • Релиз-чакыруу
 • Презентация: «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзам долбоору
 • Презентация: “Бюджеттик угуулар эмнени көрсөттү: жарандар ЖӨБны эл каалагандай иштөөгө көндүрө алабы?”