Пресс-сессия: Бюджеттик угуулар эмнени көрсөттү: жарандар ЖӨБны эл каалагандай иштөөгө көндүрө алабы?

04.07.2014 11:00 — 02.07.2014 13:00
Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө мыйзам долбоорунун оң жана терс жактары тууралуу да кеңири маалымат берилет.

Тема: 

Күнү: 2014-жылдын 4-июлу

Сааты: 11.00 - 13.00

Орду: Жалал-Абад шаары, Мөл-мөл мейманканасы

Программа:

Кошумча:

 

Проект: