“Муниципалитет” журналы, № 7-8 (117-118), июль-август 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 7-8 (117-118), июль-август 2021-ж.
02.08.2021 10:41

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн мыкты тажрыйбасы", "ӨСИ жаңылыктары".
Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

 • Кыргызстандын жергиликтүү өз алдынча башкаруусундагы аялдардын саясий тагдыры: аялдардын саясий укуктарын илгерилетүү үчүн өнөктүктүн жыйынтыктары тууралуу баштапкы байкоолор – 2

МЫЙЗАМДАРДАГЫ ЖАҢЫЛЫКТАР

 • Айылдык кеңештин жана анын туруктуу комиссиясынын Типтүү иш планы тууралуу – 13
 • Айылдык кеңештин жана анын туруктуу комиссияларынын иш пландарын даярдоо боюнча усулдук колдонмо – 15

ЮРИДИКАЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ

 • Кеңештин депутатынын мандатын негизги иш менен айкалыштыруу жөнүндө – 20
 • Айыл өкмөт башчысын шайлоо жөнүндө – 20
 • Айыл өкмөтү эмгек келишими менен (штаттык ырааттаманын тышында) ишке алган адамга акысы төлөнгөн эмгек өргүүсүн
 • берүүнүн тартиби – 21
 • Айыл чарба багытындагы жерлердин мамлекеттик фондуна (мындан ары – АЖМФ) тиешелүү жерлер үчүн ижара акыны ЖӨБ органдары тарабынан аныктоонун тартиби – 22

ЖӨБдүн МЫКТЫ ТАЖРЫЙБАСЫ

 • Мэрия жаштар комитети менен биргеликте жаштар үчүн шарттарды түзүп бере алат – 26
 • Муниципалитеттин кайдыгер эмес тургундары муниципалдык токойлорду калыбына келтирүү ишин колго алышты – 30

ӨСИнин ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

 • ЖДККЖ Долбоорун даярдоо 53 аялга жергиликтүү кеңештин депутаттары болууга жардам берди – 34
 • Кыргызстанда тынчтык демилгелерин жана позитивдүү саясий маданиятты илгерилетүү боюнча “Ынтымактуу жашоо” долбоору башталат – 36