“Муниципалитет” журналы, № 7-8 (117-118), июль-август 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 7-8 (117-118), июль-август 2021-ж.
02.08.2021 10:41

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн мыкты тажрыйбасы", "ӨСИ жаңылыктары".
Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

МЫЙЗАМДАРДАГЫ ЖАҢЫЛЫКТАР

ЮРИДИКАЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЖӨБдүн МЫКТЫ ТАЖРЫЙБАСЫ

ӨСИнин ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

Скачать: