“Муниципалитет” журналы, № 3 (113), март 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 3 (113), март 2021-ж.
02.04.2021 15:29

Бул сандын рубрикалары: "Көңүл чордонунда", "COVID-19", "ЖӨБдүн мыкты практикасы", "Мыйзамдардаы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

 • ЖӨБ органдары маморгандар менен биргеликте конституциялык реформанын алкагында аймактарды өнүктүрүүдөгү көйгөйлөрдү талкуулашты – 2-бет.
 • “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу: туруктуу жергиликтүү өнүгүү жана жарандардын кызыкчылыгында кызмат көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүктөр жана тоскоолдуктар” тегерек стол талкуусунун Резолюциясы – 3-бет.
 • Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүгө 2016-2019-жылдар мезгилинде кабыл алынган мыйзамдардын таасир этүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Баяндама – 5-бет.

COVID-19

 • Бешик-Жон айылдык аймагында көзгө көрүнбөгөн душман менен күрөш – 12-бет.

ЖӨБДҮН МЫКТЫ ПРАКТИКАСЫ

 • Электрондук китепкана: маалыматтык технологияларды киргизүү жана элеттик китепкананын жаңы жашоосу – 14-бет.

МЫЙЗАМДАРДАГЫ ЖАҢЫЛЫКТАР

 • Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө – 17-бет.

ЭҮЖӨБОЖ ДОЛБООРУНУН ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

 • Аялдар жана жаштар үчүн болочок депутаттын мектеби: жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо боюнча тажрыйба алмашуу – 22-бет.
 • ЖӨБдүн мыкты практика порталынын кызмат көрсөтүүлөрүн кантип колдонсо болот? Өнөктөш муниципалитеттердин биргелешкен мониторинг жана баалоо топтору үчүн билим берүүчү онлайн-семинар – 23-бет.

ӨСИ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

 • Кыргызстандын бардык аймактарында 10 миңден ашык адам аялдардын жергиликтүү шайлоого катышуусу жөнүндө билип калышты – 24-бет.
 • “Депутаттыкка жол ачылды”: Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарынан 65 аял жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга даяр – 26-бет.
 • “Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоору экинчи фазанын бардык максаттуу муниципалитеттеринин катышуусунда 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча корутунду конференцияны өткөрдү – 28-бет.