“Муниципалитет” журналы, № 3 (113), март 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 3 (113), март 2021-ж.
02.04.2021 15:29

Бул сандын рубрикалары: "Көңүл чордонунда", "COVID-19", "ЖӨБдүн мыкты практикасы", "Мыйзамдардаы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

COVID-19

ЖӨБДҮН МЫКТЫ ПРАКТИКАСЫ

МЫЙЗАМДАРДАГЫ ЖАҢЫЛЫКТАР

ЭҮЖӨБОЖ ДОЛБООРУНУН ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

ӨСИ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

Скачать: