"Муниципалитет" журналы, № 7-8 (105-106), июль-август 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, № 7-8 (105-106), июль-август 2020-ж.
08.09.2020 11:37

Бул санда: "ЖӨБ органындагы аялдар", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБдүн ресурстары", "Муниципалдык-жеке өнөктөштүк".

ЖӨБ органындагы аялдар

 • Аялдар – өнүгүүнүн ийгиликтүү демилгечилери, бирок алар жергиликтүү жамааттын жана үй-бүлөсүнүн көбүрөөк колдоосуна муктаж – 2
 • Аялдардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышуусу – 3
 • Аялдардын демилгелерине жана сунуштарына көрсөтүлгөн колдоо – 5
 • Жергиликтүү жамаатта аялдардын абалы жана өзүн көрсөтөйүн десе пайда болгон тоскоолдуктар – 6

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

 • Көйгөйлүү кызмат көрсөтүүлөрдүн рейтинги: сап башында турган үчиликтен таштанды чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүү чыгып кетти, анын ордун рейтингдин башына суу менен жабдуу кызмат көрсөтүүсү чыкты – 9
 • Кызмат көрсөтүүгө ыраазы болбогондук бул кызмат көрсөтүү эң маанилүү дегенди билдире бербейт – 9

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • ЖӨБ органдары элдин катуу абазын жакшыраак угушат – 13
 • Бардык фронттордо иш жүрүүдө – 14
 • Максаттуу ЖӨБдүн жашоочулары өздөрүнүн ЖӨБ органдарынын мүмкүнчүлүктөрүнө көбүрөөк ишенип калышты – 15
 • Жарандар максаттуу ЖӨБдө коррупция азыраак деп эсептешет – 16
 • Жарандардын башкарууга катышуу деңгээли максаттуу ЖӨБдө сакталып калды, бирок жалпы өлкө боюнча бул деңгээл түшүп кетти – 17
 • Максаттуу ЖӨБдүн жашоочулары күнүмдүк көйгөйлөрдү чечүү үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөргө ээ болушту – 18
 • Максаттуу ЖӨБдө гендердик теңдик – 20
 • COVID-19 пандемиясынын шартында Швейцариянын жардамы: Нарын, Чүй жана Ош облустарындагы 33 муниципалитетте жашаган 5061 муктаж үй-бүлө жана ЖӨБ органдары 6 миллион сомдон ашык суммага гуманитардык жардам алышты – 20

ЖӨБдүн ресурстары

 • Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду: бюджетти кантип толтурса болот? Текшерүүчү органдар менен келишпестиктерди болтурбоонун кандай жолдору бар? – 22

Муниципалдык-жеке өнөктөштүк 

 • ЖӨБ органы менен бизнестин өнөктөштүгү: элеттик тигүүчү цехти кантип ачса болот? – 28