"Муниципалитет" журналы, № 7-8 (105-106), июль-август 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, № 7-8 (105-106), июль-август 2020-ж.
08.09.2020 11:37

Бул санда: "ЖӨБ органындагы аялдар", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБдүн ресурстары", "Муниципалдык-жеке өнөктөштүк".

ЖӨБ органындагы аялдар

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

ЖӨБдүн ресурстары

Муниципалдык-жеке өнөктөштүк 

 

Скачать: