"Муниципалитет" журналы, №1 (99), январь 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1 (99), январь 2020-ж.
03.03.2020 19:22

Бул санда: "Элеттик ЖӨБдүн лидерлери", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ӨСИнин жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары".

Элеттик ЖӨБдүн лидерлери

 • Кесипкөй айыл өкмөт башчы өзүнүн муниципалитетинде гана эмес, башкасында да ишти жолго сала алат – 2

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

 • Бузуулар жөнүндө кодекс менен кантип иштеш керек? – 10
 • Дени сак жаштар – дени сак калк! – 15

ӨСИнин жаңылыктары

 • Кыргызстанда мамлекеттик социалдык заказ механизми иштеп кете алдыбы? – 20
 • Жергиликтүү деңгээлдеги кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө гендердик жана социалдык абалды сезген ыкмаларды киргизүү темасы талкууланды – 22
 • Ачык Өкмөттүн Улуттук Форумунан Өнүктүрүү саясат институтуна ыраазычылык – 23
 • Кыргыз Республикасынын ЖӨБ жөнүндө Кодексинин долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун көчмө жыйыны өттү – 24

ЭYЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү жамааттардын жергиликтүү демилгелерин кантип колдой алат? – 25
 • “Жергиликтүү демилге – 2019” конкурсунун жыйынтыгы чыкты – 26
 • “Жарандардын жергиликтүү бюджеттерди түзүүгө реалдуу катышуусу – 2019” конкурсунун жыйынтыгы чыкты – 27
 • “Жергиликтүү жамааттын муктаждыктарын эсепке алуу менен жергиликтүү деңгээлде пландоо - 2019” конкурсунун жыйынтыгы чыкты – 28
 • Кайсы Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун тажрыйбасы мыкты деп таанылды? – 29
 • Швейцариянын Кыргыз Республикасындагы элчиси Нарын облусунун Кара-Суу айылдык аймагынын ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү менен жолугушту – 30
 • Гранттык долбоорлордун туруктуулугун камсыз кылуу процессинде мониторинг жана баалоонун ролу – 31
 • ЖӨБЭММА жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын башчылары үчүн семинар өткөрүүдө – 32