"Муниципалитет" журналы, №1 (99), январь 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1 (99), январь 2020-ж.
03.03.2020 19:22

Бул санда: "Элеттик ЖӨБдүн лидерлери", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ӨСИнин жаңылыктары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары".

Элеттик ЖӨБдүн лидерлери

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

ӨСИнин жаңылыктары

ЭYЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

Скачать: