"Муниципалитет" журналы, №3 (89), март 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3 (89), март 2019-ж.
24.05.2019 12:00

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЖӨБдүн финансысы".

АТАЙЫН ЧЫГАРЫЛЫШ. “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун (мындан ары – ЖДКЖ Долбоору) Биринчи  фазасынын жыйынтыктарына арналды. Аталган Долбоорду Швейцариянын Өнүгүү жана Кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария өкмөтү каржылайт жана ХЕЛВЕТАС менен Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырууда

Көңүл чордонунда

 • Кызмат көрсөтүүнүн туруктуулугу инфраструктурага инвестиция жасагандан да маанилүү (“Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун 2015-2019-жылдардагы жыйынтыктары) – 2

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

 • Кеңеш жана Бешик-Жон айылдык аймактарында тазалыкты сактоо үчүн кызмат көрсөтүүлөр уюштурулду – 6
 • Бешик-Жон айыл өкмөтүндө калкты  таза суу менен камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүү жакшыртылды – 9
 • Курманбек айылдык аймагынын Жоон-Күнгөй айылындагы суу менен жабдуу системасы колдонууга берилди – 11
 • Кичинекей Нурайым эми суу ташыбайт – 13
 • Ленин айылдык аймагындагы муниципалдык сейил бак жамааттын социалдашуусу үчүн жаңы жерге айланды – 16
 • Тогуз-Булакта балдар үчүн жаңы спорттук талаа ачылды – 18
 • Улахол айылдык аймагындагы Оттук айылынын жаштары үчүн бош убакытты өткөрүүгө шарттар түзүлдү – 20
 • Кызматтарды көрсөтүүнүн жаңы модели – 22
  • Кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы моделинде кабыл алынган ыкмалар – 23
  • Коомдук кызмат көрсөтүүлөрдүн тейлеме моделинин концепти – 25

ЖӨБдүн финансысы

 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджеттик резолюциясына КР ЖӨБ Союзу менен Өнүктүрүү саясат институтунун сунуштары – 27
 • Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук аукциондор – 29