"Муниципалитет" журналы, №3 (89), март 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3 (89), март 2019-ж.
24.05.2019 12:00

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЖӨБдүн финансысы".

АТАЙЫН ЧЫГАРЫЛЫШ. “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун (мындан ары – ЖДКЖ Долбоору) Биринчи  фазасынын жыйынтыктарына арналды. Аталган Долбоорду Швейцариянын Өнүгүү жана Кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария өкмөтү каржылайт жана ХЕЛВЕТАС менен Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырууда

Көңүл чордонунда

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

ЖӨБдүн финансысы

Скачать: