"Муниципалитет" журналы, №2 (88), февраль 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2 (88), февраль 2019-ж.
29.03.2019 16:39

Бул санда: "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЖӨБдүн укуктары жана кызыкчылыктары", "ЖӨБго мониторинг жана баалоо жүргүзүү", "ЖӨБдүн финансысы", "Мейкиндик пландоо".

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Текшерүүлөр тууралуу мыйзам кантип аткарылууда? 2
 • Административдик-аймактык реформа тууралуу 5
 • Бюджет жана бюджет аралык мамилелер тууралуу 6
 • Үрөнчүлүктө мамлекеттик дотация тууралуу 7
 • Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы тууралуу 8
 • Пробация чөйрөсүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо тууралуу 9
 • Кыргыз Республикасында кыртыштын бонитетин аныктоо тартиби тууралуу 9
 • ЖӨБ органдары тарабынан мыйзамдардын сакталуусуна мониторинг жүргүзүү тууралуу 10
 • ЖӨБ органдарына юридикалык жардам берүү тартиби тууралуу 10

ЖӨБдүн укуктары жана кызыкчылыктары

 • Редакциядан 11
 • Туризмди жергиликтүү маанидеги маселелерге кошуш керекпи? 12
 • Фостердик үй-бүлөлөрдү тандоону жергиликтүү маанидеги маселелерге кошуш керекпи? 12
 • Саламаттык сактоону жергиликтүү маанидеги маселелерге кошуш керекпи? 13
 • Пробацияны жергиликтүү маанидеги маселелерге кошуш керекпи? 13
 • Өткөрүлүп берилген функцияларды аткаруу үчүн штаттык бирдиктерди берүү жетиштүү болобу? 14

ЖӨБго мониторинг жана баалоо жүргүзүү

 • СЭӨПга мониторинг – айыл өкмөт башчы, жарандар жана жергиликтүү кеңештин депутаттары кандай ролду ойношот? 14

ЖӨБдүн финансысы

 • Инвестор менен кантип “достошуп”, жергиликтүү бюджетти эки эсе көбөйтсө болот? 20

Мейкиндиктик пландоо

 • Регионалдык/мейкиндиктик пландоонун Европа хартиясы тууралуу 24 
 • Регионалдык/ мейкиндиктик пландоонун Европа хартиясы (1983-жылдагы Торремолинос Хартиясы) 24
 • “Мастер-план” деген эмне? 28