"Муниципалитет" журналы, №2 (88), февраль 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2 (88), февраль 2019-ж.
29.03.2019 16:39

Бул санда: "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЖӨБдүн укуктары жана кызыкчылыктары", "ЖӨБго мониторинг жана баалоо жүргүзүү", "ЖӨБдүн финансысы", "Мейкиндик пландоо".

Мыйзамдардагы жаңылыктар

ЖӨБдүн укуктары жана кызыкчылыктары

ЖӨБго мониторинг жана баалоо жүргүзүү

ЖӨБдүн финансысы

Мейкиндиктик пландоо

Скачать: