"Муниципалитет" журналы, №11 (72), ноябрь 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №11 (72), ноябрь 2017-ж.
05.12.2017 12:21

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Юридикалык консультация", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "Мониторинг жана баалоо", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

 • ЖӨБЭММА: жаңы тапшырмалар жана жаңы перспективалар – 2
 • ЖӨБ органдарынын өз ара жана мамлекет менен бирге аракеттенүү платформасы: эффективдүү диалогду түзүүгө карай жасалган алгачкы кадам – 5

Юридикалык консультация

 • Муниципалитеттер сурайт, консультанттар жооп беришет – 9

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • ЖӨБ органынын ийгиликтүү жетекчиси гана тажрыйба менен бөлүшүүгө даяр – 14

ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү

 • “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун алкагында жашоочулар үчүн жакшыртылган кызмат көрсөтүүлөр – 21
 • Ийгиликтүү муниципалитеттер алдыңкы тажрыйбасы менен бөлүшүүдө – 24

Мониторинг жана баалоо

 • Биргелешкен мониторинг жана баалоо топтору ЖӨБдүн айкындуулугунун жана отчеттуулугунун аспабы катары – 28

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Кошунаңды байкап, өзүң андан да мыкты жаса! – 33
 • ЖӨБ органдары айыл өкмөтүнүн Типтүү регламенти жана аны айыл өкмөтүнүн ишинде колдонуу тартиби, административдик комиссиялардын иш тартиби жана КРда ЖӨБдү Өнүктүрүү программасынын долбоору менен таанышып чыгып, талкуулашты – 34
 • Ош жана Нарын облустарынан үч жүздөн ашуун адам Швейцариянын долбоорунун алкагында кантип грант алса болорун билишти – 35
 • Айыл өкмөтүнүн Типтүү регламенти бекитилди – 37

ӨСИ жаңылыктары

 • Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын айылдык ден соолук комитеттери менен өз ара аракети талкууланды – 38
 • Жаштар менен достук мамиледеги муниципалитет – 39
 • Жалал-Абад облусундагы 17 муниципалитеттин өкүлдөрү жергиликтүү калк үчүн бош убакытты өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча билимдерин жана көндүмдөрүн жакшырта алышты – 40
 • Төрт облустун жаштары үчүн перспективалар: окуулар жана консультациялар – 40