"Муниципалитет" журналы, №11 (72), ноябрь 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №11 (72), ноябрь 2017-ж.
05.12.2017 12:21

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Юридикалык консультация", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "Мониторинг жана баалоо", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

Юридикалык консультация

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү

Мониторинг жана баалоо

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

ӨСИ жаңылыктары

Скачать: