"Муниципалитет" журналы, №9 (70), сентябрь 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №9 (70), сентябрь 2017-ж.
04.10.2017 16:31

Бул санда: "Айылдык ден соолук комитеттеринин жеткиликтүү үнү. “АДК үнү” Долбоорунун кыскача жыйынтыктары", "Көңүл чордонунда “Отчеттуулук”", "Мониторинг жана баалоо", "Ийгиликтин таржымалы".

Айылдык ден соолук комитеттеринин жеткиликтүү үнү. “АДК үнү” Долбоорунун кыскача жыйынтыктары

 • “АДК үнү” Долбооруна кандай зарылчылык болгон? – 2
 • АДКнын ЖӨБ органдары менен өз ара аракеттенүүсү: алгачкы кадамдар жана бири-бирин таанып билүү – 4
 • АДКнын ЖӨБ менен өз алдынча иштөөгө өтүүсү: “Менин аймагым – саламаттыктагы аймак” жергиликтүү саясаты – 4
 • Ийгиликтүү тажрыйба өлкөдө жайылууда – 7
 • Башкаруунун бардык деңгээлдери камтылган шарттарда социалдык отчеттуулук натыйжалуу болот – 9

Көңүл чордонунда “Отчеттуулук”

 • “Социалдык отчеттуулук” деген эмне? – 10
 • “Жарандар – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши” жубунда отчеттуулук – 12 
 • “Жарандар – аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары” жубунда отчеттуулук – 15
 • Саламаттык сактоо системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапаты тууралуу маалыматты төмөндөн жогору карай берүү механизми: жергиликтүү жамааттан улуттук деңгээлге карай – 20

Мониторинг жана баалоо

 • Калктын АДКга болгон ишеними өстү – 23

Ийгиликтин таржымалы

 • Таштанды маселеси аутсорсинг менен чечилүүдө – 27
 • Кочкор айылдык аймагынын Исакеев айылындагы АДК: кызматташуу жакшы келечекке ишенимди арттырат – 29
 • Он бир-Жылга айылдык аймагынын Маданият айылындагы АДК: АДК үнүнө баары кулак төшөйт – 30
 • Ыраазычылык – 31