"Муниципалитет" журналы, №9 (70), сентябрь 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №9 (70), сентябрь 2017-ж.
04.10.2017 16:31

Бул санда: "Айылдык ден соолук комитеттеринин жеткиликтүү үнү. “АДК үнү” Долбоорунун кыскача жыйынтыктары", "Көңүл чордонунда “Отчеттуулук”", "Мониторинг жана баалоо", "Ийгиликтин таржымалы".

Айылдык ден соолук комитеттеринин жеткиликтүү үнү. “АДК үнү” Долбоорунун кыскача жыйынтыктары

Көңүл чордонунда “Отчеттуулук”

Мониторинг жана баалоо

Ийгиликтин таржымалы

Скачать: