"Муниципалитет" журналы, №8 (69), август 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №8 (69), август 2017-ж.
06.09.2017 12:27

Бул санда: "Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөр", "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр", "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн мониторинги жана баалоосу"

Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөр

  • Инфраструктурадан кызмат көрсөтүүгө – 2
  • Эмне үчүн ТСКАКБ банкрот абалына кептелди? – 4
  • Сабаттуу депутаттар – туруктуу кызмат көрсөтүүлөр! – 5
  • Масыда жаңы хлордоочу жай – суу коопсуз болот – 7
  • ЖДКЖ Долбоорунун катышуучусу жергиликтүү кеңештин төрайымы болуп шайланды – 8
  • Кызмат көрсөтүүнү эффективдүү уюштуруу – муниципалитеттин туруктуу өнүгүүсүнүн кепили – 10

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр

  • Коррекциялык класстар – өзгөчө билимге муктаж балдарга камкордук – 16
  • Улахолдо Швейцариянын колдоосу менен маданий борбордун расмий ачылыш аземи өттү – 20

Юридикалык консультация

  • Окуучулардын ишембиликтерге катышуусу жана балдар эмгегинин мыйзамдуулугу жөнүндө. Спирт ичимдиктерин сатуу убактысын чектөө жөнүндө. Аскерге чакырылуучулардын иш сапар чыгымдары жөнүндө. Жергиликтүү бюджеттеги каражаттын эсебинен мектепте электрикти кармоо жөнүндө. Жеке бизнестин бааларына таасир этүү жана салыктарды төлөө жөнүндө. Салыктар боюнча адистин банк чыгымдарынын ордун толуктоо жөнүндө. Мечиттерди жергиликтүү бюджеттеги каражаттын эсебинен күтүү жөнүндө. Жергиликтүү бюджеттеги каражаттын эсебинен калкка материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө – 23

ЖӨБдүн мониторинги жана баалоосу

  • Кызмат көрсөтүүлөрдү баалоо: процесстин маанилүү учурлары жана критерийлери – 32

ЖДКЖ Долбоору. Журналдын бул саны “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун финансылык колдоосу менен чыкты. Швейцариянын өнүгүү жана кызматташтык боюнча башкармалыгы каржылаган бул Долбоорду ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшн жана Өнүктүрүү саясат институту аткарат. Кабыл алууга ыңгайлуу болушу үчүн жана баракты үнөмдөө максатында мындан ары журналда Долбоордун толук аталышынын ордуна ЖДКЖ Долбоору деп кыскача колдонууну туура көрдүк.

ЭҮЖӨБОЖ Долбоору. Ошондой эле журналды чыгарууга “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору да колдоо көрсөттү. Швейцариянын өнүгүү жана кызматташтык боюнча башкармалыгы каржылаган бул Долбоорду Өнүктүрүү саясат институту аткарат. Кабыл алууга ыңгайлуу болушу үчүн жана баракты үнөмдөө максатында мындан ары журналда Долбоордун кыскача аталышы – ЭҮЖӨБОЖ Долбоору деп колдонулат.

Эки долбоор тең бир булактан каржылангандыктан, тыгыз кызматташтыкта иш алып барып, туруктуу синергетикалык жыйынтыктарга жетүүдө десек болот.