"Муниципалитет" журналы, №8 (69), август 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №8 (69), август 2017-ж.
06.09.2017 12:27

Бул санда: "Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөр", "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр", "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн мониторинги жана баалоосу"

Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөр

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр

Юридикалык консультация

ЖӨБдүн мониторинги жана баалоосу

ЖДКЖ Долбоору. Журналдын бул саны “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун финансылык колдоосу менен чыкты. Швейцариянын өнүгүү жана кызматташтык боюнча башкармалыгы каржылаган бул Долбоорду ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшн жана Өнүктүрүү саясат институту аткарат. Кабыл алууга ыңгайлуу болушу үчүн жана баракты үнөмдөө максатында мындан ары журналда Долбоордун толук аталышынын ордуна ЖДКЖ Долбоору деп кыскача колдонууну туура көрдүк.

ЭҮЖӨБОЖ Долбоору. Ошондой эле журналды чыгарууга “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору да колдоо көрсөттү. Швейцариянын өнүгүү жана кызматташтык боюнча башкармалыгы каржылаган бул Долбоорду Өнүктүрүү саясат институту аткарат. Кабыл алууга ыңгайлуу болушу үчүн жана баракты үнөмдөө максатында мындан ары журналда Долбоордун кыскача аталышы – ЭҮЖӨБОЖ Долбоору деп колдонулат.

Эки долбоор тең бир булактан каржылангандыктан, тыгыз кызматташтыкта иш алып барып, туруктуу синергетикалык жыйынтыктарга жетүүдө десек болот.

Скачать: