Журнал "Муниципалитет" журналы №12 (61), декабрь 2016-ж.

Журнал "Муниципалитет" журналы №12 (61), декабрь 2016-ж.
06.01.2017 12:39

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "АДК менен ЖӨБдүн өнөктөштүгү", "Ийигилик таржымалы", "АДК жана ММК", "Мониторинг жана баалоо"

Көңүл чордонунда

  • Жергиликтүү жамааттар: жаратуу күчү жана мамлекет менен өнөктөштүк – 2

АДК менен ЖӨБдүн өнөктөштүгү

  • Айылдык ден соолук комитеттери – элеттеги оппозициябы же пайдалуу өнөктөшпү? – 5
  • Жергиликтүү демилге-2016 – 6

Ийигилик таржымалы

  • Мектепке карай коопсуз жол: жарандар менен ЖӨБдүн жалпы жеңиши - 14
  • Таза сууга коопсуз жеткиликтүүлүк: кырсыктардын ордуна жаңы үмүт – 16
  • Бардыгы үчүн жашоонун жана саламаттыктын коопсуз шарттары: көчөлөрдү жарыктандыруу, балдар аянтчасы, жашылдандыруу жана спорт – 18
  • Дени сак айыл – дени сак өлкө – 20

АДК жана ММК

  • Үнүбүз жетсин. Жарандык коом ММК менен кантип иштеши керек? – 23

Мониторинг жана баалоо

  • Жамааттардын пикири: АДК ЖӨБ жана жарандар менен эффективдүү иш алып барууда – 25
  • Райондук деңгээлде мониторинг жана баалоо системасын киргизүүнүн көйгөйлөрү жана келечеги – 29