Журнал "Муниципалитет" журналы №12 (61), декабрь 2016-ж.

Журнал "Муниципалитет" журналы №12 (61), декабрь 2016-ж.
06.01.2017 12:39

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "АДК менен ЖӨБдүн өнөктөштүгү", "Ийигилик таржымалы", "АДК жана ММК", "Мониторинг жана баалоо"

Көңүл чордонунда

АДК менен ЖӨБдүн өнөктөштүгү

Ийигилик таржымалы

АДК жана ММК

Мониторинг жана баалоо

Скачать: