Журнал "Муниципалитет" журналы №11 (60), ноябрь 2016-ж.

Журнал "Муниципалитет" журналы №11 (60), ноябрь 2016-ж.
01.12.2016 10:16

Бул санда: "Жергиликтүү демилге", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр"

Жергиликтүү демилге

 • Жергиликтүү демилге: өп-чап турмуштан өнүгүүгө өтүү – 2
 • Балдар аянтчасынын арт-объекттери тарбиялоонун усулу катары – 5
 • Балдар аянтчасы коопсуздук маселесин чечти – 8

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Жергиликтүү кеңештердин төрагаларынын эмгек акысын төлөө жөнүндө – 9
 • Муниципалдык кызмат жөнүндө – 9
 • Жергиликтүү маанидеги жаңы маселе – калкка консультациялык-укуктук жардам жөнүндө – 10
 • Берилген ыйгарым укуктар жөнүндө – 10
 • Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары жөнүндө – 11
 • Административдик жол-жоболорго байланыштуу жарандардын кайрылуулары жөнүндө – 11
 • Электрондук башкарууну жергиликтүү бюджеттен каржылоо жөнүндө – 11
 • Электрондук форматта тооруктар жана аукциондор жөнүндө – 12
 • Жарандык абалдын актылары жөнүндө (ЗАГС) – 12
 • Айыл чарба багытындагы жерлердин бөлүнбөстүгү жөнүндө – 12
 • Күнөскана чарбасы жана тамчылатып сугаруу жөнүндө – 13
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасы жана ттекшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартиби бекитилди – 14

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачыктыгы жана отчеттуулугу: ЭҮЖӨБОЖ долбоору тийгизген таасирине орто аралыкта берилген баа – 15
 • Кемин шаарынын мэри: “Мен жаштарды өз шаарынын тазалыгына кайдыгер болбоого чакырам” – 21

Юридикалык консультация

 • Жергиликтүү жамааттын уставын киргизебиз. Практиктердин суроолору жана юристтердин жооптору – 23

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

 • Социалдык контракт деген эмне? – 30