Журнал "Муниципалитет" журналы №11 (60), ноябрь 2016-ж.

Журнал "Муниципалитет" журналы №11 (60), ноябрь 2016-ж.
01.12.2016 10:16

Бул санда: "Жергиликтүү демилге", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр"

Жергиликтүү демилге

Мыйзамдардагы жаңылыктар

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

Юридикалык консультация

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

Скачать: