"Муниципалитет" журналы, №3(4), март 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3(4), март 2012-ж.
30.03.2012 15:58

Бул чыгаралышта: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык консультация", "Күн талкуусу", "ЭҮЖӨБОЖ" долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары", "ЖҚБ кызматтары", "Бюджеттин айкындуулугу".

Журналдын бул чыгарылышында:

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн райондордун жергиликтүү бюджеттерин жоюу тууралуу 2012-жылдын 3-февралындагы № 32-р Буйругу - 2
 • “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиги тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №126 Токтому - 2

Юридикалык консультация

 • Мамлекеттик каттоо акты үчүн ким төлөйт? - 3

Күн талкуусу

 • ЖӨБ деңгээлинде шайлоо системасындагы кризис: мыйзамдын аракети менен текшерилди - 4

«Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун жаңылыктары

 • Ивановка айылдык аймагындагы Курултай - 8
 • Өнүктүрүү саясат институтунун КР Каржы министрлиги менен өнөктөштүк тууралуу Меморандуму - 8
 • ЖӨБ органдары үчүн КР Каржы министрлиги менен бирдикте өткөрүлгөн семинар: эки тепкичтүү бюджет - 9
 • ӨСИ жана КР Мамлекеттик каттоо кызматынын кадастр жана кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоо Департементинин кызматташуу жөнүндө Меморандум - 9
 • Төрт-Күл, Ленин жана Ивановка айылдык аймактарында артыкчылыктуу долбоорлорду тандап алуу боюнча айыл жыйындары - 10
 • Мектеп бюджеттери боюнча коомдук угуулар - 10

ЖӨБ ресурстары

 • Каржылык жактан борбордон алыстатуу: мифтер жана реалдуу көйгөйлөр - 11

ЖӨБ кызматтары

 • Таштандыга каршы туруу мүмкүнбү? - 16

Бюджеттин айкындуулугу

 • Мектептин бюджети боюнча коомдук угуулар – талаштардын, жаңжалдардын жана коррупциянын алдын алуу механизми - 22
 • Мектептер жана ата-энелер – шериктер жана өнөктөштөр. Окуу сапардын катышуучуларынын пикирлери - 27
 • Мектептерди, ата-энелерди жана ЖӨБ органдарын тынчсыздандырган маанилүү суроолор - 28
 • «Адам жана коом» сабагында окуучулар жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен таанышышат - 29
 • Эне үчүн жумуш, же Жамаат мектепке чейинки билим берүү маселесин кантип чечүүдө - 31