"Муниципалитет" журналы, №3(4), март 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3(4), март 2012-ж.
30.03.2012 15:58

Бул чыгаралышта: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык консультация", "Күн талкуусу", "ЭҮЖӨБОЖ" долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары", "ЖҚБ кызматтары", "Бюджеттин айкындуулугу".

Журналдын бул чыгарылышында:

Мыйзамдагы жаңылыктар

Юридикалык консультация

Күн талкуусу

«Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун жаңылыктары

ЖӨБ ресурстары

ЖӨБ кызматтары

Бюджеттин айкындуулугу

Скачать: