"Муниципалитет" журналы, №2(3), февраль 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2(3), февраль 2012-ж.
27.02.2012 15:55

Бул чыгарылышта: "Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар", "Күндүн талкуусу", "ЭҮЖӨБОЖ" долбоорунун жаңылыктары", "Ресурстар", "Юридикалык кеңеш", "Жөб кадрлары", "Жарандык журналистика".

Журналдын бул чыгарылышында:

Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруунун кээ бир маселелери жөнүндө КР Президентинин Жардыгы - 2
 • КР Президентинин “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча айрым маселелер тууралуу” Жардыгына карата
 • ӨСИ саясий контексти жана сереби - 3
 • КР Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө КР Өкмөтүнүн Токтому - 5
 • Шайлоо өнөктүгү дайындалды - 8

Күндүн талкуусу

 • Биз “даамсыз буламыкты” райондордо бышырабыз, же 2012-жылдагы шайлоо өнөктүгү алдында - 6
 • «Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун жаңылыктары
 • Улуттук пландоо отуруму: Долбоордун 2012 – 2014 жж. аралыкта аткара турган иш-аракеттеринин планы аныкталды - 9
 • Жарандардын катышуусун көбөйтүү: угуулардан да көп - 10
 • Ленин айылдык аймагында турмуш-тиричилик чарбасын түзүү боюнча коомдук угуулар - 10
 • Төрт-Күл айылдык аймагындагы бюджеттин аткарылышы боюнча коомдук угуулар - 11
 • Ивановка айылдык аймагындагы билим алуу жана ТТЧ боюнча коомдук угуулар - 12

Ресурстар

 • Жерди кантип муниципалдык менчикке кайтарыш керек: коомдук керектөөлөр үчүн жер участокторун алуунун укуктук негиздери - 9
 • Муниципалдык жерлерди сатуунун жана ижарага алуунун жаңы эрежелери тууралуу Өкмөттүн жардыгына сереп - 17
 • Муниципалдык менчик: 2011-жылдагы ӨСИ долбоорлору - 19
 • Муниципалдык менчик: 2012-жылдагы ӨСИ долбоорлору - 21

Юридикалык кеңеш

 • Жолдор, жергиликтүү манидеги маселелер, мечит, суу жана ҮДТ, райфинбөлүмдүн кийлигишүүсү тууралуу суроолорго ӨСИ юристтери жооп берет - 22
 • ЖӨБ кадрлары
 • ЖӨБ кадрдык дарамети: жоготуулар жана мүмкүнчүлүктөр. Эксперттердин жана жарандардын көз караштары - 25

Жарандык журналистика:

 • Шарлотт – Нью-Йорк – Бердск – бардык жерде, же салттуу масс-медиа канааттандырбай калганда, карапайым адамдар эмне кыла тургандыгы жөнүндө так аталышты издөө - 36