"Муниципалитет" журналы, №2(3), февраль 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2(3), февраль 2012-ж.
27.02.2012 15:55

Бул чыгарылышта: "Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар", "Күндүн талкуусу", "ЭҮЖӨБОЖ" долбоорунун жаңылыктары", "Ресурстар", "Юридикалык кеңеш", "Жөб кадрлары", "Жарандык журналистика".

Журналдын бул чыгарылышында:

Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар

Күндүн талкуусу

Ресурстар

Юридикалык кеңеш

Жарандык журналистика:

Скачать: