"Муниципалитет" журналы, №1(1), декабрь 2011-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1(1), декабрь 2011-ж.
30.12.2011 15:50

Бул чыгарылышта: "Редактордон", "Күндүн темасы", "Жаңжалдар жана ресурстар", "Муниципалдык каражаттар - биз өзгөрүүлөрдү күтөбүз", "Муниципалитеттин фонундагы портрет", "Жаңы лидерлер".

Журналдын бул чыгарылышында:

Редактордон

 • «Муниципалитет» журналы өз жашоосун баштады - 2

Күндүн темасы

 • Бийликтин көңүл чордону аймактарга көчүш керек. КРнын ЖӨБУА директору Б.Фаттахов менен маек - 3
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук Агенттигинин директорунун Жаңы жылдык куттуктоосу - 5
 • 2020 жана 2030-жылдарга ЖӨБ: мамлекеттен жамаатка эволюция - 6
 • Жаңы мүмкүнчүлүктөр - 10
 • Лоран Ги, Кызматташтык боюнча Швейцариялык Бюро: “Жогорудан төмөндү карай кабыл алынган чечимдер төмөндөн жогору карай кабыл алынган чечимдерге орун бошотуп бериши керек ” - 10
 • Бекболот Бекиев, Өнүктүрүү саясат институту: “Жарандардын үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору муниципалитеттерге жакшы мүмкүнчүлүк түзүүдө” - 10

Жаңжалдар жана ресурстар

 • Ресурстарды акыйкат башкаруу жаңжалдардын алдын алат - 12
 • Муниципалдык менчикти башкаруу - 13
 • Фолькер Якоби, ЕККУнун Бишкектеги борбору: «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу айылдардагы “жер” жана “суу” маселелеринин көбүн өз алдынча чечүүгө дарамети жетет» - 13 
 • Зейнеп Исакова, ЕККУнун Бишкектеги борбору: «2012-жылы биз ресурстарды эффективдүү жана акыйкат башкарууну колдоо аракеттерин кеңейтүүнү пландаштырып жатабыз» - 15

Юридикалык кеңеш

 • Айылдык аймактар бири-бирин муниципалдык менчикти башкарууга үйрөтүп жатышат. Мамлекеттик каттоо менен ачык баарлашуу. Суу ресурстарын башкаруу - 21
 • Жаңжалдарды башкаруу - 24
 • Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин башкаруу: укук жана жер тууралуу тең укуктуу тең укуктууга - 25

Муниципалдык каражаттар - биз өзгөрүүлөрдү күтөбүз 

 • Жергиликтүү бюджетти кантип бекемдеш керек: эксперттердин туруму жана Жогорку Кеңештин ниети азырынча төп келүүдө - 27
 • Саясий «шамал» жана Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү бюджеттердин абалы - 28

Муниципалитеттин фонундагы портрет

 • Элла Ким: жергиликтүү өз алдынча башкаруу – мамлекеттик органдардын дублеру эмес - 30

Жаңы лидерлер

 • Жаштар чечим кабыл алуу жолунда - 32