"Муниципалитет" журналы, №1(1), декабрь 2011-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1(1), декабрь 2011-ж.
30.12.2011 15:50

Бул чыгарылышта: "Редактордон", "Күндүн темасы", "Жаңжалдар жана ресурстар", "Муниципалдык каражаттар - биз өзгөрүүлөрдү күтөбүз", "Муниципалитеттин фонундагы портрет", "Жаңы лидерлер".

Журналдын бул чыгарылышында:

Редактордон

Күндүн темасы

Жаңжалдар жана ресурстар

Юридикалык кеңеш

Муниципалдык каражаттар - биз өзгөрүүлөрдү күтөбүз 

Муниципалитеттин фонундагы портрет

Жаңы лидерлер

Скачать: