"Муниципалитет" журналы, №6-7(7-8), июнь-июль 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №6-7(7-8), июнь-июль 2012-ж.
20.07.2012 15:29

Бул чыгарылышта: "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Актуалдуу тема", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ фонундагы портрет", "Юридикалык кеңеш", "Үч "Э" - экономика, экология, энергетика", "Жарандык катышуу".

Журналдын бул чыгарылышында:

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • Жергиликтүү бюджеттин кирешелери тууралуу - 2
 • Катуу тиричилик калдыктарын башкаруу тууралуу - 2
 • ЖӨБ жөнүндө мыйзамдагы өзгөрүүлөр тууралуу - 3
 • Административдик-аймактык реформа тууралуу - 3

ӨСИ жана «Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» Долбоорунун (ЭҮЖӨБОЖ Долбоору) жаңылыктары

 • Жергиликтүү кеңешке шайлоолор: биздин шайлануу укугубузду ким чектейин деп жатат? - 4
 • Жай-2012 опузасы: мектептеги билим берүү реформасын үзгүлтүккө учуратуу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын бүлдүрүү - 4
 • ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун Жалал-Абад жана Каракол шаарларындагы расмий бет ачары - 5
 • Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктар тууралуу парламенттик угуулар - 6
 • Айылдык муниципалитеттер 2013-жылга жергиликтүү бюджеттердин долбоору боюнча коомдук угуулар өнөктүгүнө кошулушту - 6
 • Пилоттук айыл өкмөттөр гранттык макулдашууларга кол коюшту - 7
 • Пилоттук айыл өкмөттөр жана жергиликтүү кеңештин депутаттары тендерге даярдык көрүү жана аны өткөрүүнүн жол-жоболору боюнча иш Планын иштеп чыгышты - 8
 • Пилоттук айылдык аймактардын эки адиси КР Каржы министрлигинде окуудан өтүштү - 8

Актуалдуу тема

 • Сен партияга өттүңбү? Эксперттердин пикирлери - 9
 • КР Президентине кайрылуу - 12
 • ЖӨБ жана мамлекеттик башкаруу: «сур зонанын» чек арасы - 13
 • «ЖӨБ органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүнүн тартиби жөнүндө» КР мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуулар - 17

ЖӨБ ресурстары

 • Айыл чарбадагы ийгилик жерлерди рационалдуу башкаруудан көз каранды - 20
 • Мамкаттоо жана ЖӨБ: диалог мүмкүн - 26

ЖӨБ фонундагы портрет

 • Самыйбек Эсенбеков, Логвиненко АА башчысы: «Өз айылына кайдыгер болбоо» - 29

Юридикалык кеңеш

 • ЖӨБнун Каржы министрлиги жана текшерүүчү органдары менен мамилелери; аскер кызматкерлерин каттоо жана альтернативдик кызмат өтөө үчүн төлөмдөр; текшерүүлөрдүн мезгилдүүлүгү жана Мамэкотехинспекция тууралуу - 33

Үч «Э» - экономика, экология, энергетика

 • «Жашыл» салыктарды киргизүү потенциалы - 43

Жарандык катышуу

 • Жашасын жарык! Ивановканын тургундары караңгылыкты кантип жеңгендиги тууралуу баян - 46
 • Үч-Коргон айыл аймагындагы бала бакча коопсуз болуп калды - 48