"Муниципалитет" журналы, №7 (44), июль 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №7 (44), июль 2015-ж.
03.08.2015 16:19

Журналдын бул чыгарылышында:"Күндүн темасы", "ЖӨБ кадрлары", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Мен - жаранмын", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында:

Күндүн темасы

 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 2015-жылдагы шайлоо: добуш берүүнүн жаңы процесси - 2

ЖӨБ кадрлары

 • 2014-жыл үчүн муниципалдык кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун баалоо - 9
 • Кландык жана уруучулдук өзүмчүлдүк – жаңы типтеги мамлекетти түзүү жолунда бут тосуулар - 14

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Мыйзамсыз менчиктештирилген муниципалдык объекттерди кайтаруу үчүн эскирүү мөөнөтү - 18
 • Сугат айдоо жерлерин энергетикалык объекттердин курулушу үчүн которууга (трансформациялоого) киргизилген мораторийди жокко чыгаруу тууралуу - 18
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын камсыздандыруу төгүмдөрү, айыптык санкциялар жана туумдар боюнча карыздарын эсептен чыгаруу жөнүндө - 19
 • ЖӨБ органдарынын салыктык укук бузуулар үчүн административдик айып салуу укугу жөнүндө - 19
 • Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө - 20
 • Жарандардын репродуктивдик укуктары жана аларды ишке ашырууда кепилдиктер жөнүндө - 21

Мен - жаранмын

 • Курманбек АХМЕДОВ: өзүмчүлдүк адамды артка тартат - 22
 • Анаркүл МАШАЕВА: балдардан жана жамааттагы тынчтыктан артык эч нерсе жок - 24
 • Роза ТОКТОБАЕВА: айылда мен үчүн жат көйгөй жок - 26

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Алгачкы жолугушуулар жана кызматташтыктын башаты - 28
 • Чүй облусунун ЖӨБ органдарынын депутаттары жана кызматкерлери ЖӨБдүн негиздери боюнча окуудан өттү - 29
 • КР Каржы министрлигинин өкүлү журналисттерди бюджеттер аралык мамилелерди өнүктүрүү Концепциясынын долбоору менен тааныштырды - 30

ӨСИ жаңылыктары

 • Борбордун турмушу – бюджеттен бюджетке чейин -31
 • Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча долбоор мамлекеттик өнөктөштөр менен байланыш түздү - 31
 • ЖДККЖ Долбоорунун 14 максаттуу муниципалитети тандалып алынды - 32
 • ЖДККЖ Долбоору кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча пландарды иштеп чыгуу үчүн грант берет - 32 
 •