"Муниципалитет" журналы, №7 (44), июль 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №7 (44), июль 2015-ж.
03.08.2015 16:19

Журналдын бул чыгарылышында:"Күндүн темасы", "ЖӨБ кадрлары", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Мен - жаранмын", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында:

Күндүн темасы

ЖӨБ кадрлары

Мыйзамдардагы жаңылыктар

Мен - жаранмын

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

ӨСИ жаңылыктары

Скачать: