"Муниципалитет" журналы, №11 (36), ноябрь 2014-ж.

"Муниципалитет" журналы, №11 (36), ноябрь 2014-ж.
22.12.2014 10:48

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ каржысы", "Жергиликтүү демилге".

БУЛ ЧЫГАРЫЛЫШТА:

Көңүл чордонунда

 • Мыйзам долбоорго КЭУну “чет элдик агент катары” киргизүү тууралуу өзгөртүүлөр кабыл алынса, анда анын Кыргызстанга тийгизе турган терс таасирлери жана кесепеттери тууралуу кыскача божомолдор - 3
 • Биздин пенсиялар өзгөрүүлөргө муктаж - 6

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • Жергиликтүү жамааттын уставынын статусу күчөтүлдү - 9
 • Электрондук башкарууну киргизүү боюнча КР Өкмөтүнүн Программасы бекитилди - 10
 • КР Башкы прокуратурасы Кыргызстандын мамлекеттик органдарындагы коррупциялык кылмыштарга анализ жасады - 11
 • “Муниципалитет” журналынын сереби: коррупциянын рейтинги жүз кызматтык адамга туура келген кылмыштардын саны боюнча аныкталат - 12

ЖӨБ каржысы

 • 2015-жылдын бюджети тууралуу – кооптонуу жана үмүт менен - 13
 • Пайдалуу кендер ЖӨБнын бюджетин толуктоонун булагы катары - 16
 • Өкмөт отчеттуулукту кыскартууга барды. Баары утушта калды - 22
 • 2014-жылдагы дем берүүчү гранттардын эсебинен 106 долбоор жыйынтыкталды - 24

Жергиликтүү демилге

 • Жергиликтүү демилге инфраструктура чөйрөсүнөн социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө кетиш керек - 25
 • ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун пресс-сапары. Жарандардын үнүн уга билүү жана аларга ойлогонун ишке ашырууда жардам берүү - 30