"Муниципалитет" журналы, №11 (36), ноябрь 2014-ж.

"Муниципалитет" журналы, №11 (36), ноябрь 2014-ж.
22.12.2014 10:48

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ каржысы", "Жергиликтүү демилге".

БУЛ ЧЫГАРЫЛЫШТА:

Көңүл чордонунда

Мыйзамдагы жаңылыктар

ЖӨБ каржысы

Жергиликтүү демилге

Скачать: