"Муниципалитет" журналы, №9-10 (22-23), сентябрь-октябрь 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №9-10 (22-23), сентябрь-октябрь 2013-ж.
18.10.2013 15:51

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кадрлары коррупцияга каршы", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "Социалдык заказа", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жергиликтүү экономикалык өнүктүрүү", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында:

Көңүл чордонунда

 • Чарбасыздыктын парадокстору: эмне үчүн Күн менен дос республикада жарык менен жылуулук жетишсиз? - 2
 • Мамлекеттик сатып алуулар айкындуулукту талап кылат - 4
 • Муниципалдык кызматчылар үчүн сатып алуулар тууралуу билимге жетүү жолун кантип жөнөкөйлөштүрсө болот? - 7

ЖӨБ кадрлары коррупцияга каршы

 • Муниципалдык кызматчыларды окутуунун жаңы модели - 9

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

 • 2014-жылга карата жергиликтүү бюджеттердин долбоорлору боюнча коомдук угуулардын хроникасы - 12
 • Элет тургундарынын саламаттыгы менен жергиликтүү бюджетти кантип айкалыштырса болот - 16
 • Социалдык өнөктөштүк үчүн глобалдык өнөктөштүк алгачкы гранттарды берүү тууралуу жарыялады - 17

Социалдык заказ

 • БӨУ менен ЖӨБнын өнөктөштүгү: муниципалдык социалдык заказдын мүмкүнчүлүктөрү - 18

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүнүн тартиби жөнүндө” КР Мыйзамына сереп - 22
 • “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө” КР мыйзамына сереп - 24
 • Жер участокторун которууга (трансформациялоого) байланыштуу мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдө кезиккен көйгөйлөр - 28

Жергиликтүү экономикалык өнүктүрүү

 • Липенканын балык өстүрүүчү адистери - 32

“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун жаңылыктары

 • Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечебиз! Гранттык долбоорлорду ишке ашыруунун тизмеги - 34
 • Швейцария Өкмөтү КР Өкмөтүнө караштуу ЖӨБ иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикке техникалык колдоо көрсөттү - 36
 • Элет жерлери тазарып калдыбы? Үч муниципалитетте таштанды тазалоону жана чыгарууну баалоонун натыйжалары - 37

ӨСИ жаңылыктары

 • Сүлүктүдөгү марафон 1 миллион 700 миң сом чогултту - 38
 • Ысык-Көлгө пресс-сапар: бизнес чакан болсо да баарынан кымбат - 39
 • “Муниципалдык мүлктү башкаруунун заманбап усулдары” аттуу эксперттик семинар - 40