"Муниципалитет" журналы, №9-10 (22-23), сентябрь-октябрь 2013-ж.

"Муниципалитет" журналы, №9-10 (22-23), сентябрь-октябрь 2013-ж.
18.10.2013 15:51

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кадрлары коррупцияга каршы", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "Социалдык заказа", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Жергиликтүү экономикалык өнүктүрүү", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

"Муниципалитет" журналынын бул чыгарылышында:

Көңүл чордонунда

ЖӨБ кадрлары коррупцияга каршы

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

Социалдык заказ

Мыйзамдагы жаңылыктар

Жергиликтүү экономикалык өнүктүрүү

“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун жаңылыктары

ӨСИ жаңылыктары

 

Скачать: