Кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү деңгээлде кантип башкаруу керек?

Кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү деңгээлде кантип башкаруу керек?
15.08.2019 16:09, —
 Окуу адабият

Усулдук колдонмо USAIDдин “Ийгиликтүү аймак” долбоорунун алкагында даярдалды.