Керектөөчүлөрдү социалдык кызмат көрсөтүүлөр менен кантип камсыздаса болот?

28.09.2017 11:32
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2017-жылдын 28-сентябры
Бишкек, Кыргызстан
Керектөөчүлөрдү социалдык кызмат көрсөтүүлөр менен кантип камсыздаса болот?