Жергиликтүү бюджеттерди секвестрлөө (кыскартуу) региондорду өнүктүрүүгө кандай таасир тийгизет?

18.06.2020 17:10
Жергиликтүү бюджеттерди секвестрлөө (кыскартуу) региондорду өнүктүрүүгө кандай таасир тийгизет?

2020-жылдын 17-июнунда “АКИпресс” маалымат агенттигинде “Жергиликтүү бюджеттерди секвестрлөө (кыскартуу) региондорду өнүктүрүүгө кандай таасир тийгизет?” деген темада онлайн пресс-конференция болуп өттү.

Пресс-конференцияга:

  • КРнын Жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын Союзунун директору Өмүрбек АЛМАНБЕТОВ,
  • КРнын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер агенттигинин ЖӨБ башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Азамат ШАМЕЕВ,
  • Чүй облусунун Аламүдү айылдык аймагынын айыл өкмөт башчысы Найзабек КӨЛБАЕВ,
  • Өнүктүрүү саясат институтунун Башкаруу төрайымы Надежда ДОБРЕЦОВА катышкан.

Иш-чаранын жүрүшүндө Надежда ДОБРЕЦОВА Кыргызстанда акыркы үч жыл региондорду өнүктүрүүгө арналган жылдар болуп жарыяланып келе жатса да, дотациядагы муниципалитеттердин саны эмне себептен кыскарбагандыгы, региондорду өнүктүрүүдөгү негизги “кыймылдаткыч” катары иш кагаздарында каралган, бирок реалдуу турмшута жергиликтүү бюджеттердеги каражаттардын жетишпегендигинен улам кыйналып жаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана COVID-19 пандемиясына байланышкан каатчылыктан улам, жаңы окуу жылында мектеп окуучуларынын эпидемиологиялык коопсуздугун камсыздоого алардын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу аналитикалык иликтөөнүн натыйжаларын тартуулады. 

Тартууланган презентация төмөндө берилди.