Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын 27-январында "Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү" тууралуу Мыйзамга кол койду

06.02.2018 12:37
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков 2018-жылдын 27-январында "Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү" тууралуу Мыйзамга кол койду

Мыйзам Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев тарабынан демилгеленип, эксперттик колдоо Швейцария өкмөтү тарабынан Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги аркылуу каржыланган "Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" Долбоору тарабынан көрсөтүлдү.

Жаңы өзгөртүүлөр жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кандай пайдасы бар экендиги тууралуу кыскача Өнүктүрүү саясат институтунун юристи Бектурган Орозбаев айтып берди.