«Автомаш-Радиатор»

27.11.2018 10:29 — 28.11.2018 09:30
Атайын техника ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун Чакан гранттар программасынын алкагында сатып алынды.
«Автомаш-Радиатор»

Күнү: 28-ноябрь, 2018-жыл

Сааты: 09:30 – 10:30

Орду: «Автомаш-Радиатор» ЖЧК, Л.Толстой көч.

Катышуучулар: Нарын облусунун Жумгал районуна крааштуу Чаек айыл аймагынын ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү, ЖӨБ иштери жана этникалар аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун адистери.

Уюштуруучу: Өнүктүрүү саясат институту ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун алкагында

Кошумча: Пресс-релиз