"Тегерек стол": Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы нормаларды ишке ашыруу

12.12.2014 09:00 — 12.12.2014 15:00
Иш-чаранын максаты – мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу чыгымдоо менен жергиликтүү калкка сапаттуу мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү үчүн керек болгон материалдык, финансылык жана башка каражаттарды кошо берүү менен ЖӨБ органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү тууралуу Конституциянын нормаларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ишке ашыруу.

Аталышы: Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы нормаларды ишке ашыруу

Күнү: 2014-жылдын 12-декабры

Сааты: 09.00 - 15.00

Орду: Кой-Таш айылы, Jannat Resort мейманканасы

Максаты: мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу чыгымдоо менен жергиликтүү калкка сапаттуу мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү үчүн керек болгон материалдык, финансылык жана башка каражаттарды кошо берүү менен ЖӨБ органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү тууралуу Конституциянын нормаларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ишке ашыруу.

Уюштуруучулар: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети Швейцария өкмөтү тарабынан Улуу Британиянын Эл аралык Өнүктүрүү Министрлиги менен өнөктөштүктө каржыланып, Өнүктүрүү саясат институту тарабынан ишке ашырылуучу “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору менен биргеликте

Кошумча: